text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Activiteit

printversie

WWW

29/01/2009
Tijd:
Entreeprijs:

Dichters des Vaderlands

Met 'Dichters des Vaderlands' verzamelde Parlandooooo! (http://poezieinvlaanderen.blogspot.com) poëtisch materiaal waarin een Belgische stad of dorp een belangrijke rol speelt. Wat blijkt? Literaire odes aan één of andere Belgisch gehucht of gedichten waarin een Belgische kerktoren in of tussen de regels figureert: er zijn er ontzettend veel! Voor Gedichtendag 2009 krijgen een honderdtal Belgische dorpen en steden een plaats op de poëtische landkaart.

Locatie:
WWW
Informatie: Tine Moniek!
op aanvraag