printversie

Veendam

31/01/2008
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Entreeprijs: geen

gedichtendag ook in Meander

S' morgens is er een koffiemorgen in de Wintertuin. Uit verschillende clubs van de activiteiten die structureel plaats vinden in Meander Verpleeghuis zal een bijdrage komen. Op de koffiemorgen worden er voor drachten gehouden. Ook individueel melden bewoners zich aan om een voordracht te houden op deze morgen.

Locatie: Meander verpleeghuis - http://zorggroep Meander
Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP
Veendam
Informatie: Janneke Kraan
0598-686824