text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Erik Spinoy schrijft vijfde Gedichtendagessay ‘As/zteken’

In het vijfde Gedichtendagessay ‘As/zteken’ gaat Erik Spinoy op zoek naar wat poëzie voor hem betekent. Het Gedichtendagessay vertrekt vanuit een laconieke analyse van de huidige stand van zaken in de poëzie, en laat, na een indrukwekkende visie op de ontwikkeling van de romantiek, aan de hand van het begrip ‘appel’ zien dat poëzie niet alleen schrijvers, maar vooral lezers nodig heeft. Het essay verschijnt op 26 januari 2012 en wordt verkocht voor € 2,50. Op vrijdag 27 januari presenteert Erik Spinoy ‘As/zteken’ in het Literatuurhuis Passa Porta te Brussel.

Het Gedichtendagessay is een initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), in samenwerking met De Bezige Bij Antwerpen, Het Beschrijf en het Poëziecentrum.

Meer info