text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Gedichtendagprijzen

Reglement

Gedichtendagprijzen
Beste gedicht van het jaar

Instelling
In het kader van de jaarlijkse Gedichtendag, die voor het eerst is gehouden op 27 januari 2000, heeft het bestuur van de Stichting Poetry International drie prijzen ingesteld voor de drie beste Nederlandstalige gedichten van het jaar.

De prijzen
De prijzen bedragen 2.500,- euro voor elk van de drie bekroonde gedichten, deels uit te keren in boekenbonnen.

De gedichten
Naar deze prijzen dingen mee:
alle in het jaar voorafgaand aan Gedichtendag (i.c. 2009) voor het eerst in boekvorm gepubliceerde, oorspronkelijk Nederlandstalige gedichten voor volwassenen met een lengte van maximaal 150 regels. Hieronder vallen ook niet eerder gepubliceerde nagelaten gedichten en niet eerder gepubliceerde gedichten opgenomen in verzamelwerken. Als jaar van verschijnen wordt uitgegaan van het jaartal op de titelpagina of in het colofon van een bundel.

Gedichten voor de Gedichtendag prijzen dienen in een dichtbundel bij een officiële uitgeverij verschenen te zijn. De dichtbundel moet in een oplage van minstens 400 exemplaren op de markt uitgebracht zijn.

Niet in aanmerking komen:
- afzonderlijke gedichten langer dan 150 regels en gedichtencycli
- gedichten in bloemlezingen
- Friestalige gedichten
- gedichten voor kinderen
- gedichten in verzamelbundels (tenzij ze hierin voor het eerst gepubliceerd worden)
- gedichten in bundels die niet voor de reguliere handel bestemd zijn (i.c. moeilijk verkrijgbare bibliofiele uitgaven)
- gedichten geschreven door Poetry Internationalmedewerkers of –bestuursleden, en juryleden
- gedichten in tijdschriften

De jury
De onafhankelijke, jaarlijks wisselende jury bestaat uit drie leden, te benoemen door het bestuur van de Stichting Poetry International. De jury draagt door middel van een kort gemotiveerd rapport drie gedichten ter bekroning voor. De prijzen worden toegekend door het bestuur van de Stichting Poetry International.

De prijsuitreiking
De drie winnende gedichten worden op een nader te bepalen datum in januari 2010 bekendgemaakt. De gedichten worden op Gedichtendag zo breed mogelijk verspreid en gepubliceerd op deze website.

Uw inzending(en) voor de Gedichtendagprijzen 2010 kunt u tot uiterlijk 14 november 2009 in viervoud sturen aan:

Stichting Poetry International
t.a.v. jury Gedichtendagprijzen
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam